ดาวน์โหลด


Manual Patch
1.Manual Patch 02 วันที่ 25/01/2023
2.Manual Patch 01 วันที่ 28/11/2022
3.Manual Patch xxx วันที่ 00/00/2022


หมายเหตุ:สำหรับผู้เล่นที่อัพเดทผ่าน Autopatch ไม่ได้ ให้โหลด Manual Patch ไปแตกไฟล์ทับ นะครับ