ระบบแจ้งโอนผ่าน ธนาคาร กสิกรไทย ( K Bank) อัตโนมัติ


สำหรับเซิฟเวอร์ Darkstory MGT Online


*กรุณา ออกจากเกม ก่อนทุกครั้ง เมื่อเติมเงิน*


แจ้งโอนผ่าน ธนาคาร

Step 1

โอน - เติมยอด ที่ต้องการ เข้าบัญชี

**ควรโอนยอดให้เป็นเศษสตางค์เพื่อไม่ให้ยอดซ้ำกันในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าซ้ำกันระบบจะตรวจสอบให้ไม่ได้

Step 2จำนวนเงิน บาท สตางค์

วันที่ เวลา ชั่วโมง นาที